Jak przebiega proces retrospekcji?

Codzienne życie może przynosić nam wiele niespodzianek, zarówno tych dobrych jak i mniej dobrych. Jednak to co jest ważne, to umiejętność wykorzystania doświadczenia i wyciągania wniosków z każdej sytuacji. Nie musimy wówczas wzajemnie się obwiniać za niepowodzenia, ale konstruktywnie zbudować nową lepszą przyszłość.

Jak poprawić jakość pracy i życia 

retrospekcja - scrumOkazuje się że mądre szkolenia, uczące jak budować jakość w pracy, przydają się również w życiu codziennym. Będąc uczestnikiem szkolenia Scrum, zauważyłem jak proste zasady mogą wpłynąć na efektywną i przyjemną pracę w zespole. Szczególnie takie zagadnienie jak retrospekcja – scrum, wywarła na mnie mocne wrażenie, uświadamiając mi jak wiele czasu traciłem na skupianiu się na negatywnych skutkach, zamiast wyciągać z tego odpowiednie wnioski. Przy tym wszystkim ważne jest, aby zrobić to sprawnie i efektywnie, wykorzystując narzędzia jakie daje Scrum, a szczególnie zasady według których zbudowany jest cały proces retrospekcji. Do najważniejszych zasad należy zaliczyć określenie celu, ram czasowych, oraz zakazu obarczania się odpowiedzialnością za wcześniejsze błędy lub niepowodzenia. Następnym krokiem jest zebranie jak największej ilości faktów, związanych z przebiegiem określonego konfliktu lub problemu. Dopiero wówczas staramy się wypracować wspólne pojęcie tego wszystkiego o czym mówią zgromadzone fakty, a następnie jak ich użyć, w celu naprawy lub zmiany określonej sytuacji.

Sprawne przejście przez powyższe etapy, pozwoli nam w końcu zaplanować szczegółowe działania, które pozwolą na skuteczną i przyjemną pracę lub poprawę relacji z bliskimi nam osobami. Czerpiąc jeszcze z mądrości takich szkoleń, można wykorzystać, a nawet tworzyć różne schematy retrospekcji jak np. metoda trzech pytań, metoda związana z wyobrażeniem sobie danej sytuacji jako okrętu żaglowego, oraz metoda opierająca się na swobodnej dyskusji.

About the author: Sandra Waldemarska