Możliwości zawodowe po psychologii

Niemal każdy, zapytany o to, jaki zawód można wykonywać po ukończeniu psychologii odpowiada, że być psychologiem. Jak się jednak okazuje ta odpowiedź jest właściwa jedynie w części, gdyż zdobycie wykształcenia z wyżej wspomnianej dziedziny daje o wiele większe możliwości. Gdzie zatem można podjąć zatrudnienie będąc magistrem psychologii? Odpowiedź w tym temacie znajduje się w dalszej części artykułu.

Praca po psychologii – to warto wiedzieć

psycholog WilanówKończąc pięcioletnie, jednolite studia magisterskie na kierunku psychologia, przede wszystkim oczywiście można znaleźć zatrudnienie jako psycholog Wilanów w rozmaitych poradniach psychologicznych, ośrodkach zdrowia i wielu innych. Z zastrzeżeniem jednak, że zdobędzie się szereg pozwalających na to uprawnień. Osoby, które są magistrami psychologii, mają również możliwość pracy w szkole jako pedagodzy szkolni. Bardzo wiele osób, które ukończyły takie studia pracują również w działach marketingu oraz Public Relations. Po zdobyciu odpowiednich uprawnień mogą także podjąć zatrudnienie jako mediatorzy sądowi oraz kuratorzy. Nic nie stoi także na przeszkodzie, aby osoby z tytułem magistra psychologii spróbowały swoich sił w obsłudze klienta, administracji biurowej czy innych profesjach. To, jak potoczą się ich losy zawodowe jest uzależnione tylko i wyłącznie od kroków, jakie podejmą po ukończeniu studiów i obronie pracy magisterskiej.

Podsumowując – samo ukończenie studiów z psychologii nie gwarantuje zatrudnienia w roli psychologa. Część osób decyduje się kontynuować naukę, aby zdobyć odpowiednie uprawnienia, dzięki którym będą mogły pracować w roli psychologów. Spora grupa absolwentów psychologii wybiera jednak inną drogę w swojej karierze zawodowej i jak się okazuje te drogi bardzo się od siebie różnią.

About the author: Karolina Siemianowska