Niektóre typy zaworów sterowanych elektrycznie

Zawór jest urządzeniem służącym do kontrolowania przepływu powietrza lub płynu. Jeśli silnik elektryczny jest wyposażony w trzpień zaworu i jest z nim zazębiony, tak że gdy silnik pracuje, zawór otworzy się lub zamknie, wówczas nazywany jest zaworem sterowanym elektrycznie.

Istnieją różne zastosowania zaworów sterowanych elektrycznie

zawory sterowane elektryczniePrzykładowo zawory odcinające to takie zawory sterowane elektrycznie, gdzie zastosowano pewien stopień kontroli. Przykład: wymagane jest stopniowe otwieranie i zamykanie, zastosowania obejmują linie zwrotne, odpowietrzenie rozruchu kotła, zawory IBD kotła, główne zawory pary kotła itp. Precyzyjne zawory przepływowe to precyzyjne zawory dozujące, w zaworze dozującym silnik pracuje w krokach skonfigurowanych w sterowniku, np. 5%, 10% stopni otwarcia. W precyzyjnych zaworach przepływowych ciągłe sterowanie jest możliwe dzięki zastosowaniu odpowiedniego sprzężenia zwrotnego z pola do sterownika, co zwykle nie występuje w innych zaworach napędzanych silnikiem. Przykładem są zawory wtrysku pary / zawory wtrysku wody stosowane do sterowania. Podczas gdy różne typy zaworów sterowanych silnikiem są definiowane głównie w oparciu o możliwości kontroli przepływu, różne rodzaje zaworów mogą być również stosowane jako zawory z napędem silnikowym. Zawory regulacyjne reagują szybciej w porównaniu z zaworami z napędem silnikowym. Zawory sterujące mają zwykle analogowy element sterujący, podczas gdy zawory z napędem silnikowym mają cyfrowy element sterujący. Zawory regulacyjne mogą być stosowane do dowolnego rodzaju kontroli, kontroli ciśnienia, kontroli przepływu, kontroli temperatury itp.

Natomiast zawory z napędem są zwykle (jeśli nie zawsze) używane do kontroli przepływu. Regulacyjne zawory sterowane elektrycznie są zwykle stosowane w zamkniętej pętli sterowania, podczas gdy zawory z napędem są głównie otwartą pętlą (z wyjątkiem zaworów precyzyjnego sterowania przepływem) Zawory regulacyjne służą do precyzyjnego sterowania.

About the author: Michał Gąbka