Nowoczesne bramki automatyczne

Bramki dostępowe czy obrotowe były tak często używane, iż większość klientów sklepów niemal nie zauważała ich obecności. Najczęściej spotykanymi odmianami były najtańsze bramki mechaniczne, nie posiadające żadnych automatycznych mechanizmów, widywanych zazwyczaj w nowocześniejszych i bardziej rozbudowanych modelach.

Automatyczne bramki sklepowe

sprawdzone bramki uchylneMechaniczne bramki najczęściej były zastępowane odmianami automatycznymi na większości nowych obiektów handlowych, gdyż należały do znacznie wygodniejszych, a jednocześnie najbardziej skutecznych narzędzi regulacji ruchu osobowego. Najczęściej wybierane były sprawdzone bramki uchylne, wyposażone w czujniki ruchu podobne do tych, które montowano w samochodowych systemach cofania. Owe czujniki samoczynnie powodowały otwarcie bramek po wykryciu ruchu w polu działania, ułatwiając klientom wejście na teren sklepu bez konieczności ręcznego otwierania przejścia. Zazwyczaj były one również podłączane do obiektowego systemu bezpieczeństwa, który rejestrował próby otwarcia bramki od wewnątrz, powiadamiając o tym personel ochrony. W razie awarii prądu lub usterki z jakiegokolwiek powodu, bramki mogły być ustawione w tryb mechaniczny, działając identycznie jak odmiany nie posiadające automatyzacji. Była to wygodna funkcja w przypadku jakichkolwiek problemów z dostawami prądu czy awariami, gdyż nie powodowała ograniczeń dostępu do hali dla klientów, i mogła być szybko przestawiona w domyślny tryb działania po usunięciu problemu.

Bramki z automatycznymi systemami mogły być również konfigurowane tak, by samoczynnie blokowały dostęp do hali sprzedaży po określonej godzinie, będącej zazwyczaj końcem pracy sklepu. Znacznie ułatwiały więc pracę personelu sklepu wyposażonego w takowe urządzenia, zwłaszcza iż nie wymagały żadnego sterowania.

About the author: Katarzyna Mikołowska