Oczyszczanie ścieków – dobre rozwiązania

Wprowadzenie rozwiązania w postaci oczyszczalni przydomowej pozwala na zachowanie na odpowiednim poziomie stanu środowiska. Dzięki naturalnym procesom rozkładu, zanieczyszczenia przekształcane są w neutralne związki mineralne.

Przewaga oczyszczalni biologicznych

oczyszczalnie przydomoweBudowa oczyszczalni jest bardzo dobrą opcją na zastąpienie popularnego szamba (istnieje możliwość przebudowy istniejącej infrastruktury na rzecz przydomowej oczyszczalni), również ze względu na minimalne koszty obsługi (tylko koszty zużycia energii elektrycznej). Oczyszczalnie przydomowe wymagają spełnienia kilku warunków. Jeżeli przepustowość oczyszczalni będzie wynosiła ponad 7,5 m3 obowiązkowe będzie przygotowanie projektu zgodne z ustawą Prawo budowlane z 1994 roku. Konieczne jest zgłoszenie dokumentów do starosty, które będą uwzględniały : rodzaj i zakres prac budowlanych, prawo do dysponowania nieruchomością w celu budowlanym, rysunki, niezbędne pozwolenia oraz termin rozpoczęcia prac. Jeżeli starosta nie zgłosi sprzeciwu, budowę oczyszczalni można rozpocząć w ciągu 30 dni od złożenia wszystkich niezbędnych dokumentów. Trzeba pamiętać, że budowa przydomowej oczyszczalni ścieków możliwa jest wyłącznie na działkach budowlanych, które nie posiadają możliwości przyłączenia do sieci kanalizacyjnej (jest to też dobre rozwiązanie dla domków letniskowych i wszystkich ustronnych miejsc bez sieci kanalizacyjnej). Przydomowa oczyszczalnia ścieków może też sąsiadować z budynkami jednorodzinnymi, jeżeli zostanie wyposażona w system wentylacji pionu kanalizacyjnego.

Będąc użytkownikiem przydomowej oczyszczalni można być pewnym, że raz na zawsze pozbędziemy się dyskomfortu w postaci przykrego zapachu, mając też na uwadze bezpieczne i bezproblemowe użytkowanie, bez niekorzystnej ingerencji w środowisko naturalne.

About the author: Damian Wolny