Po co wykonywać badania termowizyjne?

Optymalnym okresem do przeprowadzania badań termowizyjnych rozdzielni elektrycznych jest czas od listopada do lutego. Podczas badania porównywane zostają temperatury podobnych obiektów. Dzięki badaniu można wykryć przeciążoną fazę lub uszkodzone urządzenie.

Istota badań termowizyjnych rozdzielni

innowacyjne badania termowizyjne rozdzielni elektrycznychPodwyższona temperatura w rozdzielni elektrycznej może oznaczać nadchodzącą awarię i dzięki szybkiej reakcji możliwe jest jej uniknięcie. Innowacyjne badania termowizyjne rozdzielni elektrycznych nie wymagają odłączania energii elektrycznej, tylko wykonywane są podczas normalnej pracy urządzeń. Do badań używa się kamery termowizyjnej o wysokiej rozdzielczości, aby można było zbadać nawet najdrobniejsze elementy z dystansu. Podczas badania termowizyjnego widoczne jest precyzyjnie miejsce, w którym dochodzi do przegrzewania. Podwyższona temperatura może być spowodowana zbyt wysokim napięciem, zmęczeniem materiału danego elementu, uszkodzeniem go lub zwarciem. Badania tego rodzaju mogą wykonywać tylko specjaliści. Badanie poza wczesnym wykryciem przyszłej usterki pozwala na uniknięcie pożaru, który mógłby skutkować przegrzaniem. Bardzo ważne jest, aby bezpieczeństwo ludzi było na najwyższym poziomie dlatego tak dużą rolę odgrywa systematyczna diagnoza rozdzielni oraz instalacji elektrycznych. Dzięki porównywaniu temperatur podobnych obiektów można zaobserwować anomalie temperaturowe. Każdą anomalię nalezy zbadać i przeanalizować jej przyczynę.

Mówi się, że badania termowizyjne najlepiej wykonywać podczas maksymalnego obciążenia rozdzielni. Przedsiębiorstw produkcyjne, które wykorzystują chłodzenie najlepszym okresem na badania jest lato. W miejscach, w których potrzebne jest ogrzewanie, do największego obciążenia rozdzielni elektrycznej dochodzi w zimie.

About the author: Hubert Kuźniak